آناتومی سر و گردن

اساتید: دکتر چگینی دکتر شریفی
شناسه کالا در انبار: 2019
22,000 تومان

ورودی پزشکی مهر97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان