آناتومی سر و گردن(جلسه ششم) بافت نرم

استاد: دکتر چگینی دکتر شریفی
شناسه کالا در انبار: 2043
3,200 تومان

ورودی پزشکی بهمن 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
9,200 تومان