آناتومی سر و گردن

اساتید: دکتر چگینی ، دکتر شریفی
شناسه کالا در انبار: 2057
20,400 تومان

ورودی پزشکی مهر97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی دستگاه اعصاب (نوروآناتومی)

دکتر شریفی دکتر چگینی دکتر
15,200 تومان

باکتری شناسی(جلسه اول)

استاد: دکتر رحیمی
4,000 تومان

باکتری شناسی (جلسه دوم)

استاد: دکتر رحیمی
3,600 تومان

باکتری شناسی(جلسه سوم)

استاد: دکتر رحیمی
2,800 تومان