آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
شناسه کالا در انبار: 2004
24,800 تومان

ورودی پزشگی مهر98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
9,200 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان