بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
شناسه کالا در انبار: 2007
9,200 تومان

ورودی پزشکی مهر98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
10,400 تومان

جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
15,200 تومان