باکتری شناسی (جلسه دوم)

استاد: دکتر رحیمی
شناسه کالا در انبار: 2032
3,600 تومان

ورودی پزشکی بهمن97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی دستگاه اعصاب (نوروآناتومی)

دکتر شریفی دکتر چگینی دکتر
15,200 تومان

باکتری شناسی(جلسه اول)

استاد: دکتر رحیمی
4,000 تومان

باکتری شناسی(جلسه سوم)

استاد: دکتر رحیمی
2,800 تومان

آناتومی سر و گردن

اساتید: دکتر چگینی ، دکتر شریفی
20,400 تومان