بیوشیمی سلول و مولکول (فصل یک)

استاد: دکتر رضا محمدی
شناسه کالا در انبار: 2016
30,400 تومان

ورودی پزشکی بهمن 98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
6,000 تومان

بافت شناسی (جلسه 1تا6)

اساتید : دکتر حسن زاده ، دکتر مصطفوی نیا ، دکتر داودی
13,200 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان