تنفس

اساتید:سرکار خانم دکتر شریفی سرکار خانم دکتر فاضلی پور سرکار خانم دکترداودی سرکار خانم دکترعبدی
شناسه کالا در انبار: 2014
20,000 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان