جنین شناسی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر موثقی
شناسه کالا در انبار: 2010
15,200 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

داشنگاه علوم پزکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
10,400 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
9,200 تومان