خلاصه آناتومی قلب

استاد: خانم دکتر فاضلی پور
شناسه کالا در انبار: 2011
12,000 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

دانشگاه آزاد پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

خلاصه بافت شناسی قلب

استاد: خانم دکتر داودی
3,600 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

اصول پایه فارماکولوژی

استاد: دکتر هادیِپور
13,200 تومان

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان