خلاصه بافت شناسی قلب

استاد: خانم دکتر داودی
شناسه کالا در انبار: 2012
3,600 تومان

ورودی پزشکی مهر98

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

بافت شناسی قلب

استادک سزکار خانم دکتر داودی
9,200 تومان

خلاصه آناتومی قلب

استاد: خانم دکتر فاضلی پور
12,000 تومان

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
6,000 تومان