فارماكولوژي ١

استاد: دکتر هادیپور گروه جزوه نویسی ورودی بهمن 96 دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران
شناسه کالا در انبار: 2001
35,600 تومان
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماری‌های قلب (جلسه 1 تا 17)

اساتید : دکتر محمدی ، دکتر کریمی ، دکتر مشار ، دکتر نجفی ، دکتر جمالیان ، دکتر برومند پور ، دکتر صحابی ، دکتر صبور
30,800 تومان

اصول پایه فارماکولوژی

استاد: دکتر هادیِپور
13,200 تومان

پاتولوژی اختصاصی 1

اساتید : دکتر مظفری ، دکتر شفیعی ، دکتر فرجاد آزاد ، دکتر حسینی
19,200 تومان