فارماکولوژی 2 (جلسه ششم)

عوامل موثر در هموستاز مواد معدنی استخوان استاد: دکتر اولیپور
شناسه کالا در انبار: 2037
2,000 تومان

جلسه ششم فارماکولوژی 2 (جلسه ششم)

عوامل موثر در هموستاز مواد معدنی استخوان
استاد: دکتر اولیپور

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه اول)

استاد: دکتر عارف زاده
2,000 تومان

فارماکولوژی2 (جلسه دوم)

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، ضدروماتیسمی برطرفکننده بیماری، ضددردهای غیر اپیوئیدی، داروهای مورد استفاده در نقرس دکتر: اولی پور
2,800 تومان