فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

استاد: دکتر ناصحی
شناسه کالا در انبار: 2018
30,000 تومان

ورودی پزشکی مهر 97

دانشگاه علوم پزشکی آزد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
32,000 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

آناتومی اندام تحتانی

استاد: آقای دکتر چگینی
26,400 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان