فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
شناسه کالا در انبار: 2073
6,000 تومان

ورودی پزشکی مهر 99

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

بافت شناسی (جلسه 1تا6)

اساتید : دکتر حسن زاده ، دکتر مصطفوی نیا ، دکتر داودی
13,200 تومان

بیوشیمی سلول و مولکول (فصل یک)

استاد: دکتر رضا محمدی
30,400 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
10,400 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان