فیزیولوژی قلب

اساتید: سرکار خانم دکتر خاکپور ، سرکار خانم دکتر قربانی یکتا
شناسه کالا در انبار: 2063
25,200 تومان

ورودی پزشکی بهمن98

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام تحتانی

استاد: جناب آقای دکتر چیگینی
24,400 تومان

آناتومی اندام تحتانی

استاد: آقای دکتر چگینی
26,400 تومان

جنین شناسی اسکلتی عضلانی

استاد: سرکار خانم دکتر عبدی
10,400 تومان