فیزیولوژی قلب و عروق

اساتید: سرکار خانم دکترخاکپور سرکار خانم دکترآل ابراهیم
شناسه کالا در انبار: 2015
32,000 تومان

ورودی پزشکی مهر 98

داشنگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آناتومی اسکلتی عضلانی اندام فوقانی

استاد: جناب آقای دکتر یوسفی
38,000 تومان

آناتومی قلب

استاد: سرکار خانم دکتر فاضلی پور
24,800 تومان

بیوشیمی سلول و مولکول (فصل یک)

استاد: دکتر رضا محمدی
30,400 تومان

فیزیولوژی سلول مولکول (جلسه 1تا5)

استاد : دکتر خاکپور
6,000 تومان