مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه چهاردهم)

استاد: دکتر قانعی
شناسه کالا در انبار: 2046
3,200 تومان

جلسه چهاردهم مقدمات بیماری های غدد و متابولیسم

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه اول)

استاد: دکتر عارف زاده
2,000 تومان

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم(جلسه دهم)

استاد: دکتر عارف زاده
2,400 تومان

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه نهم)

استاد: دکتر عارف زاده
1,600 تومان