پاتولوژی اختصاصی 1

اساتید : دکتر مظفری ، دکتر شفیعی ، دکتر فرجاد آزاد ، دکتر حسینی
شناسه کالا در انبار: 2002
19,200 تومان

گروه جزوه نویسی نوین بهمن 96

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

اصول پایه فارماکولوژی

استاد: دکتر هادیِپور
13,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان