پاتولوژی اختصاصی 1 (جلسه 10 مبحث تنفس)

استاد : دکتر حسینی
شناسه کالا در انبار: 2075
3,200 تومان

ورودی پزشکی 97

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه اول)

استاد: دکتر عارف زاده
2,000 تومان

فارماکولوژی 2 (جلسه ششم)

عوامل موثر در هموستاز مواد معدنی استخوان استاد: دکتر اولیپور
2,000 تومان