پاتولوژی اختصاصی 1 عملی (جلسه اول تا سوم)

استاد: دکتر حسینی ، دکتر فرجاد ، دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2055
2,000 تومان
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم (جلسه اول)

استاد: دکتر عارف زاده
2,000 تومان

مقدمات بیماری‌های قلب (جلسه 1 تا 17)

اساتید : دکتر محمدی ، دکتر کریمی ، دکتر مشار ، دکتر نجفی ، دکتر جمالیان ، دکتر برومند پور ، دکتر صحابی ، دکتر صبور
30,800 تومان