پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
شناسه کالا در انبار: 2038
8,400 تومان

جلسات 14 تا 16 پاتولوژی عمومی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
9,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
7,200 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
6,000 تومان