پاتولوژی عمومی عملی (جلسه دوم تا ششم)

استاد: دکتر حسینی ، دکتر فرجاد ، دکتر شفیعی ، دکتر مظفری ، دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2056
3,600 تومان
مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ایمنی)

جلسات10تا13 استاد: دکتر فرجاد آزاد
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
9,200 تومان