پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2049
7,200 تومان

جلسات 25 و 26

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
9,200 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
6,000 تومان