پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
شناسه کالا در انبار: 2048
11,200 تومان

جلسه 21تا 24 پاتولوژی عمومی مبحث عفونی

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
7,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
9,200 تومان

پاتولوژی عمومی(مبحث آزار)

استاد: دکتر حسینی
6,000 تومان