پاتولوژی عمومی (مبحث نئوپلازی)

استاد دکتر شفیعی
شناسه کالا در انبار: 2044
9,200 تومان

جلسات 17 تا 20

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

پاتولوژی عمومی (مبحث ژنتیک)

دکتر ساعتیان
8,400 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث بیماری های محیطی)

استاد دکتر شفیعی
7,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث عفونی)

استاد: دکتر ساعتیان دکتر مظفری
11,200 تومان

پاتولوژی عمومی (مبحث تغذیه)

استاد: دکتر حسینی
2,800 تومان